Balistan Arıcılık Ürünleri 1988 yılında Konya’da arıcılığa ve bal üretimine başlamıştır.

Firmamız başlangıçtan günümüze arı, ana arı ve arı ürünleri üretimi ile ilgili araştırmalar yapmış günümüzün en büyük sorunu olan organik bal üretimi ile ilgili sıkıntılarını görmüş ve yatırımlarını organik arıcılık üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu alanda eğitim ve araştırmalar neticesinde organik arıcılık üzerine Konya’da ilk organik üretimi yapmış...

Kurumsal